نوشته‌ها

چسبندگی در کارایی پیوند چسب، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی چسب عوامل بسیار مهمی است. همچنین در تعیین این که آیا پیوستگی چسب عملکرد خوبی دارد که از انواع پیوندهاست، مهم می باشد (یعنی اجزا پیوند می خورند، برای مثال آلیاژ فلز، پلاستیک، ماده ی مرکب) و ماهیت سطح به صورت اولیه است.

چسبندگی چسب

عوامل مهم در ساختار پیوند چسب

این ۳ عامل؛ چسب، چسبندگی و سطح بر روی عمر ساختاری پیوند تاثیر می گذارند. رفتارهای مکانیکی ساختار پیوندی به نوبه ی خود توسط جزئیات طراحی پیوند متاثر شده اند. به هر حال از طریق روش بارگذاری اعمال شده از یک چسبندگی به چسبندگی دیگر منتقل می شود.

در شکل گیری یک پیوند قابل قبول توانایی چسب برای مرطوب شدن و گسترش رطوبت برای چسبندگی باعث پیوند می شود.

دستیابی به چنین تماس میان مولکولی اولین گام ضروری در شکل گیری پیوند قوی و پایدارِ چسب می باشد.

زمانی که مرطوب شدن رخ می دهد، نیروهای داخلی چسبندگی در سراسر سطح مشترک به وسیله ی تعدادی از مکانیسم ها تولید می شوند.

ماهیت دقیق این مکانیسم ها از زمان مطالعات فیزیکی و شیمیایی حداقل از دهه ی ۱۹۶۰ بوده است، در نتیجه تعدادی از نظریه های چسبندگی وجود دارد.

مکانیسم اصلی چسبندگی توسط تئوری جذب سطحی توضیح داده می شود، که بیان می کند پیوند اولیه ماده چون تماس اولیه میان مولکولی است.

در پیوندهای چسب این تماس توسط بین ملکولی موفق شده است یا ارزیابی نیروهای اعمال شده توسط مولکول ها در لایه های سطحی چسب و چسبندگی می باشد.

اتفاق شکستگی چسب در اغلب موارد مشخص اتفاق می افتد که با شکستگی های کوچک سخت همراه می شود.

این مقاله با توضیح کوتاهی از انواع شکستگی و  اصول چسبندگی چسب آغاز می شود.

چسبانواع شکستگی ها

انواع شکستگی ها شامل موارد زیر می شود :

مدل ترکیبی، که تَرک در بعضی از نقاط چسب گسترده می شود و در بقیه نقاط در میانه ی راه اتفاق می افتد، می باشد. ترک های ترکیبی سطح می توانند با درصد خاصی از چسب و ناحیه ی چسبناک نشان داده شود. نوع متناوب مسیر ترک که اگر ترک ها از یک رابط به رابط دیگری بروند، رخ می دهد. این نوع از شکست، در فشار و انبساط لایه ی  چسبی ظاهر می شود. شکستگی نیز ممکن است در چسبنده رخ دهد اگر که چسب سفت تر از چسبنده باشد.

در این مورد، چسب سالم باقی می ماند و هنوز به یک لایه و باقی مانده ی دیگر لایه ها پیوند خورده است. برای مثال، زمانی که یک نفر بر چسب قیمت را می کَند و جدا می کند، معمولا چسب روی برچسب و سطح باقی می ماند. این شکستِ انسجام می باشد.

اگر هنوز لایه ای از کاغذ همچنان چسبیده و روی سطح باقی مانده باشد، چسب خراب نشده است.

مثال دیگر زمانی است که کسی تلاش می کند بیسکوئیت خامه دار را از هم جدا کند و همه خامه در یک طرف باقی می ماند، این خراب شدن چسب است، تا خراب شدن چسبنده .

طراحی چسب های درزگیر

طریقه ی خراب شدن :

به عنوان قانون کلی طراحی، خواص مواد جسم بیشتر به نیروی پیش بینی شده در طول استفاده از آن نیاز دارد. (به عنوان مثال ، هندسه ، بارها و…) کار مهندسی، داشتن یک مدل خوب برای ارزیابی عملکرد آن است. برای بیشتر اتصالات چسبی، می تواند از ماشین ترک استفاده کند. مفاهیمی چون عامل تمرکز فشار و سرعت انتشار انرژی کششی می توانند برای پیش بینی شکست و خرابی استفاده شود. در چنین مدل هایی، حرکت کردن خود لایه های چسب، اهمال است و فقط خود پیوند در نظر گرفته می شود. خرابی همچنین به نوع باز شدن پیوند بستگی دارد.

مدل ۱: یک حالت باز یا کششی است که فشار برای ترک ها طبیعی است.

مدل ۲: یک حالت متغیر یا حالت صاف کردن شکاف است که سطوح یک شکاف بر روی دیگر سطوح در جهت عمودی به طرف لبه های شکاف حرکت می کنند. این به طور معمول حالتی است که چسب بالاترین مقاومت را در برابر شکستگی از خود نشان می دهد.

مدل ۳: یک حالت سخت و طریقه ی یک شکاف به صورت غیر مستقیم است.

زمانی که معمولا فشار ثابت می شود، طراحی قابل قبول اگر ممکن باشد، از ترکیب روش انتخاب مواد از انتخاب مواد تولید کننده و اصلاح هندسی، خواهد بود. در ساختارهای پیوند چسبی، علم هندسه و فشار/ بار الکتریکی جهانی با وسیله ی ملاحظه های ساختاری و طراحی روش که بر ویژگی های محصول چسبی و تغیرات محلی بر هندسه، تمرکز می کنند. افزایش استحکام پیوندی معمولا با طراحی هندسی به دست می آید، به طوری که :

  • بخش پیوند بزرگ است
  • بیشتر فشار بر روی حالت ۲ می باشد
  • گسترش ترک های مداوم به دنبال پیدا شدن خرابی های موضعی می آید.

پایایی زندگی :

برخی از چسب ها و موم ها دارای عمر کمی هستند. در معرض گرما، اکسیژن، بخار آب و … قرار گرفتند و می توانند در طول زمان کیفیت چسب را پایین بیاورند و از کارکرد خوب آن جلوگیری کنند.

موم یا چسب به عنوان یک ماده غیرفلزی که از مکانیسم چسبندگی ( ایجاد شده بین چسب و بستر) و مکانیسم انسجام (ایجاد شده در خود چسب) توسعه یافته است، می تواند به ۲ زیر مجموعه بپیوندد.

همان طور که در تعریف فوق بیان شده است، چسب یک ماده غیر فلزی است. معمولا ما به عنوان ماده ای که به وسیله ی پلیمرهای آلی در حالت مایع تشکیل شده است و زمانی که به کار گرفته می شود و بعد از پخت به صورت جامد در می آید یا سخت می شوند. به دنبال تعریف از چسب در هر جفت پیوند طرح زیر را پیدا می کنیم.

مبنی بر شکل قبلی و تعریف از چسب، نیاز داریم که ۳ مفهوم مهم را تعریف کنیم :

  • سطح/ لایه
  • چسبندگی
  • انسجام

تعریف سطح /لایه _ ارتباط بین چسب یا پیوند را که می خواهیم بگوییم، برای مثال :

  • اگر ۲ بشقاب آلمینیومی را به هم وصل کنیم، هر کدام از بشقاب های آلمینیومی یک سطح / لایه است، در این مثال لایه ی ۱ و لایه ی ۲ هر دو با هم مساوی هستند.
  • اگر بخواهید شیشه ی جلوی یک قاب رنگ شده ی آلمینیومی را به هم وصل کنید، ما یک لایه شیشه و یک لایه آلمینیوم رنگ شده خواهیم داشت.

در این مثال لایه ی ۱ با لایه ی ۲ فرق نی کند.

تعریف چسبندگی :

چسبندگی قدرت یا مکانیسمی است که چسب را با هر لایه نگه می دارد. کلمه ای که به مکانیسم چسبندگی یا قدرتی که در بین لایه ها ی باریک بین لایه و خودِ چسب است “لایه مرزی” گفته می شود.

تعریف انسجام :

قدرت انسجام همه ی قدرت یا مکانیسمی است که خود چسب دارد و نگه می دارد. تعریف چسب و انسجام به قدرتی که چسب را کنار لایه (چسبندگی) نگه می دارد و خودِ چسب ( انسجام) بر می گردد.

این قدرت ها مربوط می شوند به :

  • پیوند های شیمیایی
  • قدرت های درون مولکولی

پیوندهای شیمیاییِ با ظرفیت یکسان بین اتم ها توسعه پیدا می کنند. ساخت مولکولی و پلی مری  ممکن می شود، همچنین پیوندهای شیمیایی اجازه می دهد که زنجیره های مختلف پلیمری فشرده تر شوند و ساختار های پیوندی بلندتری داشته باشند. ( ترموستی/ قابل سفت شدن در مقابل حرارت) قدرت های درون مولکولی بین مولکول ها که رخ می دهد امکان ایجاد ساختارهای بی نظم با قابلیت ارتجاعی عالی و تغییر شکل پذیری (دگردیس پذیری) را می دهد. پیوندهای شیمیایی و قدرت درون مولکولی عنصرهای محکمی هستند که چسب را با سطح (چسبندگی ) و خود چسب (انسجام) را نگه می دارند. چسب، به هر جسمی که قادر به نگهداری مواد کنار هم در روشی علمی توسط اتصال سطح که در برابر جدایی مقاوت می کنند، گفته می شود. چسب به عنوان یک واژه ی کلی شامل؛ موم، لعاب، چسب، خمیر/سریش. واژه ای قابل جا به جایی که اغلب برای هر ماده ای آلی که به صورت پیوند چسبی است استفاده می شود. مواد غیر آلی مانند سیمان پورتلند، همچنین می توان آن را چسب در نظر گرفت. در مفهوم، آنها موادی را مانند آجر و میله بین سطح اتصالی کنار هم نگه می دارند، اما این مقاله بحث محدودی در مورد چسب های آلی، هم طبیعی و هم مصنوعی دارد.

چسب های طبیعی از زمان عهد عتیق شناخته شده اند. حکاکان مصری در ۳۳۰۰ سال قبل تکه ای باریکی از روکش چسبی را به نمایش گذاشته بودند که چوبی از درخت انجیر بوده است. پاپیروس، یک پارچه ی غیر بافتنی اولیه که شامل فیبرهایی از گیاهی نی مانند که با خمیر آرد به هم پیوند خورده است. قیر، رزین های درختی و موم زنبور عسل به عنوان عامل درزگیر و بتونه کاری (پوشش های محافظ)  و چسب در دوران باستان و قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفت. برگ های طلایی از نسخ خطی برگه ها را با سفیده تخم مرغ به هم پیوند می زدند و اشیاء چوبی را با چسبی از ماهی، شاخ، پنیر پیوند می زدند. تکنولوژیِ چسب های حیوانی و ماهی در طول قرن ۱۸ و قرن ۱۹  پیشرفت کرد، پلاستیک و نیترو سلولز بر پایه ی سیمان معرفی شدند. پیشرفت قطعی در تکنولوژی چسب، گرچه تا رسیدن قرن ۲۰ طول کشید، در طول این زمان چسب های طبیعی پیشرفت کرد و خیلی از مواد مصنوعی از آزمایشگاه ها خارج شدند تا چسب های طبیعی در بازارها جایگزین آنها شدند. تکنولوژی چسب بر رشد سریع هواپیما و صنعت هوافضا در نیمه دوم قرن ۲۰ تاثیرات بسیاری داشت. تقاضا برای چسب هایی که دارای درجه کیفیتی بالایی بودند و از استحکام ساختاری خوبی برخوردار بودند و در برابر شرایط آب و هوایی سخت و پوسیده شدن مقاوم بودند به پیشرفت اجرایی خوبی از مواد که سرانجام راه خود را به صنعت و برنامه های خانگی پیدا کردند، زیاد شده بود.