طبقه بندی چسب ها

طبقه بندی بر اساس نام جزء اصلی در فرمول چسب:

این روش تنها برای چسب هائی که در فرمول آنها یک جزء اصلی وجود دارد، مفید می باشد. بر مبنای این روش انواع چسب ها را در قالب طبیعی و مصنوعی می توان نام برد.

الف- چسب های دارای جزء اصلی طبیعی – ماده طبیعی موجود در چسب ممکن است از نوع سلولزی ویا پروتئینی باشد. چسب های نوع سلولزی مانند چسب نشاسته، دکسترین و یا هر صمغ گیاهی چسب های پروتئینی ممکن است حیوانی و یا گیاهی باشند. نوع حیوانی مثل آلبومین خون، استخوان، کازئین و غیره و نوع گیاهی مثل آرد دانه لوبیا، آرد بادام و غیره می باشد.

از چسب های دارای پایه مواد طبیعی به غیر از سلولزی و پروتئینی می توان از کائوچوی طبیعی، سیلکیات سدیم و شلاک نام برد.

ب- چسب های دارای جزء اصلی مصنوعی – ماده مصنوعی جزء اصلی چسب ممکن است یکی از مواد ترمو پلاستیکی (مانند پلی و نیل الکل ، نایلون، پلی اکریلیک) و یا یکی از رزین های ترموستی (مانند رزین فنلی، آمینی، اپوکسی) باشد.

۲- دسته بندی چسب ها بر اساس نوع مصرف آنها

در این تقسیم بندی چسب ها بنا به موارد مصرف آنها به ساختمانی و غیر ساختمانی تقسیم می شوند.

معمولاً چسب هایی را ساختمانی گویند که در چسباندن اجزاء سازنده جسمی که باید تحت تنش بالا قرار گیرد به کار می روند. کار این چسب ها نگه داشتن سطوح به یکدیگر و ایجاد مقاومت در برابر تنش (کششی، تراکمی، برشی ) وارده بر سطوح جسم می باشد.

چسب های غیر ساختمانی موادی هستند که اتصالات چسبی ضعیفی را موجب می شوند و عمل تثبیت یا (پخت) را انجام نمی دهند. بطوری که سطوح چسبیده شده به راحتی از هم جدا می گردند.

کاربرد این نوع چسب ها در بر چسب زدن، بسته بندی، چسباندن کاغذ دیواری و کف پوش و غیره می باشد.

همچنین موادی که جهت آب بندی، درزگیری و بتونه کاری در برابر نفوذ گازها ( یا بخارات ) بکار می روند از این نوع چسبها هستند.

۳- تقسیم بندی بر اساس نوع مواد اتصال یابنده

در این روش چسب ها به چسب چوب، کاغذ، فلز، سرامیک، پلاستیک و … تقسیم می شوند.

۴- طبقه بندی بر مبنای میزان مصرف چسب

در اینجا چسب ها به انواع صنعتی و خانگی تقسیم میگردند. چسب های صنعتی در مقیاس وسیعی مصرف می شوند در حالی که چسب های خانگی که در بسته های کوچک عرضه می شوند با وجود اینکه مصارف گوناگونی دارند در حجم کمتری مصرف می گردند.

* موارد استفاده از چسب ها:

 نقش اصلی یک چسب متصل نمودن اجزاء تشکیل دهنده یک جسم به یکدیگر است بطوری که تحت شرایط سرویس قسمتهای اتصال یافته بر اساس پیش بینی های طرح آن جسم بهم چسبیده باقی بمانند. در ایفای این نقش چسب ها جوابگوی بسیاری از مسائل مربوط به اتصال اجسام به یکدیگر می باشند و در گونه های مختلف زمینه لازم در ساخت اجسام را فراهم می آورند.

چون بکارگیری روش های مکانیکی اتصال اجزاء سازنده یک جسم (مثل پرچ کردن لحیم کاری) ممکن است منتهی به انحراف از شکل طبیعی، رنگ رفتگی و خوردگی گردد و از طرفی خواص یک جسم ترکیب یافته از اجزاء مختلف چسبیده بهم می تواند نیازهای کاربردی را بر آورده سازد.

بنابر این استفاده از چسب ها ، در اتصال اجزا به یکدیگر یک راه حل و گاهی تنها راه حل ساخت آن جسم میگردد.

دیدگاه‌ها ۰

*
*