تاریخچه چسب

چسب چیست ؟

چسب ماده ای است که می تواند بین دو سطح اتصال چسبی به وجود آورد. یک اتصال چسبی دو سطح جامد به هم اتصال یافته است که لایه نازکی از یک چسب را شامل می شود. چسبندگی دو جسم به یکدیگر توسط یک جسم پدیده ای است که در آن سطوح اتصال یابنده ممکن است از طریق جذب فیزیکی (برای مثال نیروهای بین سطحی) و یا جذب شیمیایی (مثل نیروهای و اندوالسی، القائی، پیوند های هیدروژنی) به یکدیگر اتصال یابند.
چسبندگی را می توان به صورت میزان جذب بین یک سطح جامد و یک فاز دوم هم تعریف نمود. فاز دوم از قطرات خیلی ریز یک مایع، و یا فیلی پیوسته از یک مایع ( یا جامد ) تشکیل یافته است.

تاریخچه چسب:

یکی از قدیمی ترین روش های اتصال اجسام به یکدیگر استفاده از چسب بوده است و آثار گذشته نشان می دهد که حدود سه هزار سال قبل، از چسب استفاده می شده است. چسب های قدیمی حالتی شبیه به قیر داشته اند و برای مثال از آنها به صورت ساروج در ساخت برج بابل استفاده شده است. تا قرن بیستم تکنولوژی چسب ها پیشرفت بسیار کمی داشته است. در جنگ جهانی دوم قدم های بزرگی برای اتصال فلزات به یکدیگر و به سایر مواد به علت نیاز شدید به انها برداشته شد برای این منظور از مخلوط رزین فنلی با پلی کلروپرن و یا تیتریل را بر چسب های مفیدی ساخته شد.
در سال ۱۹۵۰ به منظور چسباندن فلزات به یکدیگر تلاشی فراوان شد و نمونه هایی از چسب های اپکسی که قدرت چسبندگی بسیار خوبی به مواد مختلف دارند. تهیه گردید.

تکنولوژی چسب ها در سه دهه اخیر رشد زیادی کرده است. برای مثال، آمار نشان می دهد که در سال ۱۹۶۶ در حدود هفت میلیون پوند چسب در دنیا مصرف شده است که نسبت به مصرف سال ۱۹۶۵، پانزده درصد افزایش داشته است. چسب های ساختمانی از رشد، تولید و مصرف بیشتری برخوردارند و فرمول های جدیدی از این نوع چسب، همواره برای کاربردهای جدید ارائه می گردد. تولید کنندگان این چسب ها نیز برای تولید انواع آن با یکدیگر در رقابت اند.
امروزه در دنیا بیش از صدها سازنده و فرمول دهنده چسب وجود دارند و این تعداد روز به روز افزایش می یابد. برای مثال صنعت چسب در آمریکا به صورت یک حرفه تخصصی در آمده است که در آن هزاران نفر به کار و فعالیت مشغول اند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*